Skip to main content

Med bæredygtighed som grundlæggende fundament fungerer det nye parkeringshus i Tobaksbyen, Gladsaxe efter hensigten. Fokus på øget elektrificering og digitalisering er højst sandsynligt nogle af årsagerne til, at man siden februar 2020 har oplevet en kontinuerlig stigning i antallet af såvel faste som ad-hoc-brugere af P-huset.

Maycon -ejendomsudvikling har som projektudviklere i hele Tobaksbyen idéudviklet og faciliteret bydelens nye P-hus. Et P-hus skabt med vægt på genanvendelighed, flytbarhed og fleksibilitet.

Parkeringshuset er opført i tråd med den grønne linje, Maycon har arbejdet med i Tobaksbyen siden 2014. Det betyder blandt andet, at huset er bygget op omkring en stålkonstruktion, hvor betondæk, facader og elementer kan pilles ned til genanvendelse eller flytning til anden placering.

Plads til flere
Med 12 niveauer i 6 etager rummer P-huset op til 800 biler indenfor og 56 udenfor. Foreløbigt med 32 ladestationer, der suppleres med flere, når der opstår behov for det. Siden åbningen i februar har man noteret sig, at mellem 350 – 450 biler har deres næsten daglige holdeplads i det fremtidssikrede P-hus.

Visionære fremtidstiltag
Parkeringshuset er planlagt til at kunne videreudvikles efter de behov, der opstår. Skal der for eksempel bruges flere ladestationer, er huset klar til det, ligesom det er forberedt til andre fremadrettede tiltag såsom vandfri bilvask foretaget på bilen, mens den holder på P-pladsen.
Se mere på https://maycon.dk/aktuelt/#omtale

Grøn luft og NOx Off
Parkeringshusets ventilation er 100 % selvkørende. En løsning realiseret med funktionsdesignede perforerede strækplader med strategisk placerede åbninger, omgivet af kvælstofoxidnedbrydende NOx Off stenbelægning
Se mere på https://maycon.dk/aktuelt/#omtale