Valdemarsgård

Udviklingsprojekt

Valdemarsgade 96 - 100, 4760 Vordingborg

Maycon går i løbet af 2024/2025 i gang med at opføre 51 lejeboliger i Valdemarsgade. Pt. afventes lokalplan.

Boligerne er centralt placeret ved indgangsvejen mod centrum, tæt på byens pulserende liv med caféer og indkøbsmuligheder bl.a. i gågaden. Der skabes her en rumdannende bebyggelse med beplantning, som deler grunden mellem nord og syd.

Langs Valdemarsgade vil bebyggelsen være i 2 – 3 etager og dermed understrege den mere bymæssige beliggenhed. De nye længehuse danner veldefinerede gårdrum med plads til både privathed og fællesskab. Hvert gårdrum har en størrelse som er overskuelig og tryg, hvor folk har mulighed for at holde lidt øje med hinanden. Børnene kan lege trygt i gårdens midte.

Der bliver små private haver, terrasser og altaner, orienteret i forhold til solen, hvorved der er mulighed for at opleve et mere tilbagetrukket liv i fred og ro.

Der etableres elevator, P-pladser og el-ladestandere.